Ovdje spada sve što nije (samo) portret. I ovo je poredano obratno hronološki, tako da se nadam da se može primijetiti napredak od decembra 2017. godine.